usługi kadrowe
Informacje

Usługi kadrowe – co obejmują i dlaczego warto z nich korzystać?

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi stanowi alternatywne rozwiązanie dla wydzielonej w obrębie struktury przedsiębiorstwa sekcji odpowiedzialnej za administrację wszelkich spraw, dotyczących zatrudnionych w zakładzie osób. Warto wiedzieć, jakie usługi oferują firmy outsourcingowe.

Opis

Współpraca z podmiotem zewnętrznym Contract Administration pozwala zbudować silną pozycję lidera w konkretnym sektorze rynkowym. Działania outsourcerów obejmują bowiem wszelkie czynności związane z administracją kadrową. Zewnętrzny partner odpowiada za prawidłowe prowadzenie akt osobowych oraz sporządzenie dokumentacji zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawa pracy. Outsourcing obejmuje również organizację szkoleń BHP, zarządzanie zwolnieniami i urlopami. Zakres działań dostosowany jest do potrzeb konkretnej firmy. Podstawowe operacje mogą zostać rozszerzone o usługę rozliczania czasu pracy. W sektorze tym outsourcerzy wykorzystują nowoczesny i autorski system RCP dostosowany do obowiązujących regulacji prawnych. Moduł stanowi duże udogodnienie dla administratorów, menadżerów oraz specjalistów HR. RCP tworzy sześć modułów. System posiada również funkcje ułatwiające wprowadzenie danych personalnych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/uslugi/rozliczanie-czasu-pracy.

Korzyści

Outsourcing  stanowi efektywne rozwiązanie, pozwalające zminimalizować koszty związane z utworzeniem w obrębie struktury przedsiębiorstwa sektora kadrowego. Współpraca z podmiotem zewnętrznym umożliwia ponadto odpowiednie wykorzystanie ludzkich zasobów. Outourcerzy odpowiadają za pozyskanie kompetentnych pracowników. Zewnętrzna obsługa kadr zmniejsza również ryzyko ewentualnych nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/uslugi/outsourcing-kadr.

Współpraca z podmiotem zewnętrznym stanowi świetne rozwiązania dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Warto jednak pamiętać, by korzystać z usług sprawdzonych firm, zatrudniających specjalistów o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach.