tłumacz przysięgły szwajcarskiego
Informacje

Czy istnieje coś takiego jak tłumacz przysięgły szwajcarski?

Polska jest krajem rozwijającym się. Wiele osób, które mieszkały wcześniej za granicą, decyduje się na powrót. Wiele firm decyduje się również na założenie filii w Polsce. Pojawiają się nowe rejestracje samochodów zarejestrowanych w Szwajcarii czy Szwecji, krajach o potencjale gospodarczym. Sugeruje to, że zagraniczni przedsiębiorcy wybierają Polskę jako miejsce inwestycji.

Szwajcaria to jedno z malowniczych krajów Europy, chociaż nie należy do Unii Europejskiej. Na jego terenie ludzie posługują się 4 językami urzędowymi. Są to: język niemieckijęzyk francuskijęzyk włoski i język romansz. Głównie Szwajcarzy posługują się dialektem “alemańskim”. Absolwent, który ukończył wyższą szkołę powinien znać trzy języki.

Co zawierają szwajcarskie tablice rejestracyjne samochodów?

Szwajcarskie tablice rejestracyjne powinno składać się z następujących rzeczy:

  • godło kantonu (kanton to jednostka terytorialna w Szwajcarii)
  • herb Szwajcarii
  • numer przydzielany kolejnemu właścicielowi
  • skrót kantonu

Jedną z zalet takich tablic jest to, że można na jeden numer rejestracyjny zarejestrować więcej niż jeden samochód. Przednia i tylna tablica różnią się wielkością, przednia jest mniejsza od tylnej.

Tłumacz przysięgły języka szwajcarskiego

W Szwajcarii obowiązują warunki, na jakich wymaga się od tłumaczy przysięgłych

zależności od danego kantonu. Tłumaczenia pisemne są tu nieco inne niż w Polsce. Te dokumenty dla organów sądowych zwykle stwierdzają, że tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z dwoma mającymi zastosowanie artykułami szwajcarskiego kodeksu karnego i są podpisane. Na przykład urzędy stanu cywilnego w Zurychu i w wielu innych miejscach wymagają dodatkowo poświadczenia notarialnego podpisu tłumacza pod swoim tłumaczeniem, aby upewnić się, że zostało one wykonane przez osobę, której zleciliśmy to zadanie. Tłumacze, w polskich biurach tłumaczeń, wykonują tłumaczenia dokumentów stanu cywilnego lub dokumentów samochodowych z Szwajcarii.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka szwajcarskiego w Szwajcarii?

Polski tłumacz przysięgły jest jednocześnie tłumaczem pisemnym i ustnym. Tutaj jednak akredytacja dotyczy tylko tłumaczy ustnych. Ale nie każdy tłumacz urzędowy i sądowy tłumaczy na piśmie. Akredytacja kończy się zdaniem egzaminu i spełnieniem wielu wymogów formalnych. Dane dotyczące tłumaczeń ustnych, tłumaczeń urzędowych i sądowych znajdują się na kantonalnym wykazie tłumaczy. Lista nie jest najlepsza w Internecie, jak ma to miejsce w Polsce – mają do niej dostęp tylko sądy, prokuratury, policja i urzędy.

 Znajomość języka niemieckiego na poziomie C2, ukończony kurs dla tłumaczy urzędowych i sądowych, zdolność do czynności prawnych, nienaganna reputacja, znajomość prawa szwajcarskiego oraz zdanie egzaminu to podstawowe warunki przyjęcia na kurs.