co to znaczy wziac auto w leasing
Finansowanie samochodu

Co znaczy “wziąć auto w leasing”?

Leasing, jako alternatywa dla kredytu, jest często wykorzystywany przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. Jest on doskonałym sposobem na nabywanie środków trwałych, nieruchomości pojazdów, sprzętu, a także licencji i praw autorskich, bez konieczności ich zakupu. Leasing szczególnie chętnie wykorzystują firmy i przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać swoją działalność, a jednocześnie nie posiadają odpowiedniej ilości środków na zakup odpowiedniego sprzętu.

Firmy leasingowe oferują przedsiębiorcom leasing różnego rodzaju maszyn i urządzeń, a także leasing samochodów nowych oraz używanych. Przedsiębiorcy coraz chętniej biorą w leasing maszyny i urządzenia, które mają korzystnie wpłynąć na rozwój ich firmy. W leasing można wziąć zarówno całe linie technologiczne, jak pojedyncze maszyny specjalistyczne, centra obróbcze, maszyny uniwersalne, które znajdują swoje zastosowanie w takich branżach, jak: motoryzacyjna, poligraficzna, farmaceutyczna, meblarska, chemiczna, medyczna, budowlana, przemysłowa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wiele innych.

W przypadku leasingu maszyn i urządzeń, do wyboru mamy kilka rodzajów leasingu. Finansowanie może odbywać się poprzez leasing finansowy, operacyjny, a w niektórych przypadkach, także leasing zwrotny. Podobnie jak w przypadku samochodów, przedmiotem umowy leasingowej może być zarówno sprzęt nowy, jak i używany. Okres użytkowania tego rodzaju urządzeń wynosi od 24 nawet do 60 miesięcy. Jest to bardzo długi okres, dlatego też przed podpisaniem umowy z firmą leasingową, warto jest skorzystać z pomocy doradcy leasingowego, który pomoże nam w wyborze firmy leasingowe, a także najkorzystniejszego rodzaju leasingu i sposobu spłat rat leasingowych.

Leasing samochodów osobowych i dostawczych

Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji w firmach. Działające na rynku firmy leasingowe pośredniczą w wynajmie różnego rodzaju środków trwałych. Jednym z najczęstszych przedmiotów leasingu są urządzenia i maszyny, a także samochody.

Leasing samochodu to rodzaj dzierżawy lub najmu samochodu. Biorąc samochód w leasing leasingobiorca nie staje się jego właścicielem, a tylko użytkownikiem. Faktycznym właścicielem auta jest firma, która udziela leasingu. Do jej obowiązków należy rejestracja pojazdu, jego ubezpieczenie, co jest równoznaczne z posiadaniem wszelkich praw do niego.

leasing możemy wziąć zarówno samochód nowy, jak i używany. W przypadku leasingu samochodowego, możemy wyróżnić dwa jego rodzaje. Pierwszym rodzajem leasingu samochodów jest leasing operacyjny, w którym samochód amortyzuje leasingodawca, a raty leasingowe wlicza się do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy.

Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy. W przypadku tego rodzaju leasingu samochód amortyzuje leasingobiorca, a raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy jedynie w ich części „odsetkowej”, czyli przekraczającej spłatę kapitału. Leasing samochodu korzystny jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw.

Leasing samochodu, podobnie jak każdy inny rodzaj leasingu, wiąże się z pewnymi kosztami. Pierwszą opłatą jest opłata wstępna, której wysokość waha się w granicach 10 – 20% wartości leasingowanego samochodu. Kolejną opłatą jest prowizja ustalana przez firmy leasingoweraty leasingowe, czyli opłaty uiszczane za użytkowanie danego samochodu. Ostatnim wydatkiem jest opłata końcowa. Jest to zobowiązanie się leasingobiorcy do wykupu danego przedmiotu użytkowanego, po zakończeniu trwania umowy leasingowej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość nie wykupienia przedmiotu, a tylko jego zwrot firmie leasingowej.

Definicja leasingu zwrotnego

Jedną z odmian leasingu jest leasing zwrotny. Występuje on zarówno w leasingu operacyjnym, jak również finansowym.

Podstawowym zadaniem leasingu zwrotnego jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Jest to szczególne odmiana leasingu, w której, przed zawarciem umowy leasingowej, strony podpisują umowę sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, równocześnie zastrzegając, iż ma on prawo jego dalszego użytkowania na warunkach, które ustalone zostały w umowie leasingowej.

Zgodnie z charakterem tego rodzaju leasingu, przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na prawo pozwalające na korzystanie z niego po cenie odzwierciedlającej jego bieżącą wartość rynkową. Od momentu zawarcia umowy sprzedaży, finansujący, czyli nabywca, staje się, w sensie prawnym, właścicielem przedmiotu. Tego rodzaju leasing pozwala na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż środków inwestycyjnych, urządzeń technicznych, takich jak pojazdy, czy maszyny; sprzętu (infrastruktura informatyczna i inny sprzęt) lub nieruchomości (biura lub pomieszczenia., które wykorzystywane są na potrzeby działalności firmy. Jednocześnie jednostka może korzystać ze wszystkich zalet jakie niesie ze sobą leasing, w tym także z ważnych korzyści kapitałowych oraz podatkowych.

Tego rodzaju leasing jest wskazany przede wszystkim dla tych jednostek, które są w posiadaniu środków trwałych o wysokiej wartości, a jednocześnie borykających się z niedostatkami w sferze kapitału obrotowego. Mogą z niego korzystać także te podmioty, które chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje.

Korzystają z niego firmy różnej wielkości, działające w różnych branżach.

Warunki zawarcia umowy leasingowej

Leasing jest jedną z coraz bardziej popularnych form finansowania inwestycji. Korzystają z niego już nie tylko małe przedsiębiorstwa, ale także duże firmy. Leasing umożliwia korzystanie z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu.

W zależności od naszych potrzeb możemy skorzystać z różnych rodzajów leasingu. Leasingodawca, którym może być także profesjonalna firma lesingowa i leasingobiorca podpisują umowę leasingową, która powinna zawierać warunki na jakich obie strony zawierają porozumienie.

Ogólne warunki umowy leasingowej, są to wytyczne określające zasady wyboru dostawcy przedmiotu leasingu, korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy.

Przedmiotem leasingu może być środek trwały, ale także licencja, wartość niematerialna lub prawna. Wszystkie warunki leasingu muszą być zawarte w umowie leasingowej, którą podpisują leasingodawca i leasingobiorca. Dotyczą one przedmiotu umowy, zasad korzystania z leasingowanego przemiotu, warunki dostawy i odbioru przedmiotu leasingu, wady oraz gwarancję i rękojmię przedmiotu leasingu, sposób jego użytkowania, ubezpieczenia, opłaty leasingowe, a także postanowienia dotyczące rozwiązania, zakończenia i wygaśnięcia umowy, a także zwrotu przedmiotu leasingowego.

Przedmiotem leasingu może być jedynie rzecz, a także wartość niematerialna i prawna. Rzecz ta musi być nabyta przez stronę finansującą.

Leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia w ratach wynagrodzenia pieniężnego. Wynagrodzenie z tytułu używania rzeczy powinno być co najmniej równe cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Zanim podpiszemy umowę leasingową, trzeba ją dokładnie przeczytać i zapoznać się z warunkami leasingu. Mogą one być różne w zależności od przedmiotu umowy leasingowej.

Ranking firm leasingowych

Leasing, jest jedną z form finansowania inwestycji przeznaczoną dla firm i przedsiębiorstw działających w różnych branżach i zatrudniających różną liczbę pracowników. Wyróżnić możemy kilka rodzajów leasingu, a przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe, takie jak samochody, czy urządzenia, a także patenty.

Wszystkie warunki leasingu zawarte są w umowie leasingowej, którą podpisują leasingodawca i leasingobiorca. Lesingobiorca może odebrać przedmiot leasingu bezpośrednio od leasingodawcy, ale częściej korzysta on z usług firmy leasingowej.

Leasing cieszy się coraz większą popularnością wśród właścicieli zarówno małych jak i większych przedsiębiorstw, dlatego też z każdym rokiem przybywa firm leasingowych. Podstawowym zadaniem, jaki spełniają firmy leasingowe, jest wynajmowanie różnego rodzaju środków trwałych będących przedmiotem leasingu, w zamian za spłacenie określonych w umowie opłat ratalnych. Tego rodzaju firmy najczęściej wynajmują nieruchomości i prawa majątkowe, ale także maszyny i urządzenia oraz sprzęt biurowy. Bardzo popularny jest także leasing samochodów.

Każda firma leasingowa oferuje inne parametry umów leasingowych. Wybierając firmę leasingową zwraca się szczególną uwagę na kilka faktów, które świadczą o uczciwości i niezawodności tego rodzaju przedsiębiorstwa. Baczną uwagę powinno się zwrócić przede wszystkim na doświadczenie w działalności, kapitał własny i osiągnięte wyniki gospodarcze, liczbę zawartych, a także zakończonych umów (należy liczyć w tysiącach), powiązania firm leasingowych z dostawcami, gdyż dla leasingobiorcy nie jest korzystny brak swobody wyboru dostawcy. Warto zwrócić także uwagę na koszty, zarówno realne oprocentowanie rat leasingowych, a także wszelkie prowizje oraz czynsz inicjalny. Wybierać można spośród wielu dużych, renomowanych firm leasingowych.

Doradztwo leasingowe

Leasing, jako alternatywa dla kredytu na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i innych środków trwałych potrzebnych dla rozwoju firmy, jest coraz częściej stosowaną formą finansowania inwestycji. Tak jak w przypadku kredytu, między leasingodawcą a leasingobiorcą podpisywana jest umowa, która określa warunki leasingu. Nie jest to jednak aż tak znacząca i obciążająca budżet przedsiębiorstwa decyzja, niemniej przy podejmowaniu wszelkich kroków prowadzących do wzięcia w leasing różnego rodzaju środków trwałych, warto jest skorzystać z pomocy doradcy leasingowego.

Doradcy leasingowi, podobnie jak firmy leasingowe, pojawili się wraz z upowszechnieniem się tego rodzaju finansowania inwestycji. Doradcy leasingowi odpowiadają niemal na wszystkie pytania dotyczące leasingu, a także pomagają wybrać najkorzystniejszy rodzaj leasingu, a także niezawodną, solidną i pewną firmę leasingową. Doradztwo w tym zakresie obejmować może także wybór przedmiotu umowy leasingowej, rodzaju sprzętu, czy ma to być sprzęt nowy, czy też używany. To także rozwiewanie wątpliwości w kwestiach, czy bardziej opłaca się, w danej sytuacji zaciągnięcie kredytu w banku, czy też podpisanie umowy leasingowej.

Doradztwo leasingowe to także pomoc przy odczytaniu umowy leasingowej i ustaleniu warunków leasingu. Profesjonalny doradca leasingowy sam wybiera najkorzystniejszą dla klienta ofertę leasingu. Sukces w kwestii doradzania zależy przede wszystkim od indywidualnego podejścia do każdego klienta, gdyż każda osoba, czy też przedsiębiorstwo, posiada inną sytuację finansową, a także ubiega się o leasing innego rodzaju sprzętów, urządzeń, maszyn czy samochodów.

Warto jest wybrać profesjonalnych doradców leasingowych. Można też skorzystać z kalkulatora leasingowego, który sam obliczy jaki rodzaj leasingu jest dla nas najlepszy i jaką ofertę wybrać.

Najtańszy leasing na rynku

Każdy, kto prowadzi firmę wie, jak niezwykle ważne jest inwestowanie i stawianie na rozwój. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa posiadają wystarczające fundusze na pokrycie zakupu samochodów firmowych, linii produkcyjnych, licencji, patentów itp., przyczyniających się do rozwoju firmy. Nie zawsze też mogą otrzymać kredyt z banku. Dla takich firm i przedsiębiorstw, doskonałym rozwiązaniem jest leasing.

Leasing jest nowoczesną formą finansowania inwestycji, nie wymaga angażowania dużych środków trwałych. Umowa leasingowa, w której zawarte są wszystkie warunki transakcji leasingowej, podpisywana jest przez leasingodawcę i leasingobiorcę. Często, w roli leasingodawcy występuje firma leasingowa. Przedsiębiorstwa tego rodzaju zajmują się nie tylko leasingowanie przedmiotów, ale także doradztwem leasingowym. Doradzają oni, jaki rodzaj leasinguwybrać, wyszukują najbardziej korzystne dla klienta oferty leasingu.

Kto może starać się o leasing? Najczęściej po tego rodzaju źródło finansowania sięgają przedsiębiorcy, osobom prywatnym bardziej opłacalną formą jest kredyt. Wyróżnić możemy kilka rodzajów leasingu. Najczęściej spotykane, to leasing operacyjny, finansowy, a także leasing zwrotny.

leasing można wziąć środki trwałe różnego rodzaju. Przedsiębiorstwa produkcyjna najczęściej korzystają z leasingu maszyn i urządzeń, a największą popularnością cieszy się leasing samochodów.

Podstawowym warunkiem umowy leasingowej jest to, że w trakcie jej trwania,  przedmiot transakcji pozostaje własnością leasingodawcy, a leasingobiorca uiszcza opłaty leasingowe i wykorzystuje leasingowany przedmiot do swoich celów gospodarczych.

Leasing daje możliwość wliczenia całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu może ma możliwość finansowania z zysku jeszcze przed nałożeniem podatku. Dzięki leasingowi różnego rodzaju dóbr, a także usług, daje możliwość pozyskania przez firmy nowych technologii, których zdobywanie dotychczasowymi metodami, za pomocą kredytu lub środków własnych, nastręczała wielu problemów finansowych.

Rodzaje i formy leasingu

Ze względu na podmiot finansujący, czyli stronę udzielającą leasingu, wyróżniamy leasing bezpośredni i pośredni. Natomiast ze względu na skutki podatkowe wyróżniamy leasing operacyjny oraz kapitałowy, czyli finansowy.

Leasing bezpośredni jest to rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca styka się z producentem dóbr zbywalnych. Ten rodzaj służy kredytowaniu nabywców towarów, które wyprodukowane zostały przez leasingodawcę. Zazwyczaj jest to leasing samochodów. Daje on możliwość wymiany używanej rzeczy na nowszą po jej zestarzeniu się technologicznym. Często też umowy leasingowe zawierane są na krótkie, bo kilkumiesięczne okresy czasu, po których towar wraca do leasingujacego. Leasing pośredni jest droższy niż bezpośredni. Jest on najczęściej występującym na polskim rynku. Występuje w nim firma leasingowa, która nabywa wskazaną rzecz dla leasingobiorcy i następnie mu ją wynajmuje. Umowy zawierane są na dłuższe okresy czasu. Po jej wygaśnięciu jej przedmiot zostaje u finansującego lub zostaje sprzedany osobie korzystającej.

Leasing kapitałowy charakteryzuje się tym, iż w okresie trwania umowy, jej przedmiot jest traktowany jako własność korzystającego. Skutkuje to określonym sposobem ewidencji i zarachowania wydatków związanych z leasingiem. Amortyzacii środka trwałego dokonuje leasingobiorca, finansujący wystawia fakturę na raty czynszu leasingowego, które zawierają kwoty rozbite na ratę kapitałową i odsetkową. Podmiot korzystający w koszty uzyskania przychodu zalicza comiesięczne odpisy amortyzacyjne oraz część raty dotyczącą odsetek. Natomiast leasingodawca do przychodów wlicza część dotyczącą odsetek, a także, po zakończeniu umowy, dochód ze sprzedaży środka trwałego.

W przypadku leasingu operacyjnego, środek trwały, przez okres trwania umowy, stanowi w sensie rachunkowym własność podmiotu finansującego. I to właśnie on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych, które zalicza w koszty uzyskania przychodu. Po zakończeniu umowy w tym rodzaju leasingu, strony mogą przedmiot umowy odsprzedać osobie trzeciej, sprzedać korzystającemu lub przedłużyć umowę.

Kto może wziąć leasing?

Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji, która na całym świecie cieszy się ogromną popularnością. Także w naszym kraju coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z tej formy finansowania, powstają także profesjonalne firmy leasingowe.

Leasing ma wiele zalet. A najważniejsze z nich to mniej formalności niż w przypadku kredytu, mniejsze wymagania niż te stawiane przez bank. Jest to doskonała forma finansowania inwestycji szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które finansują swoją działalność z bieżących dochodów. Leasing daje leasingobiorcy możliwość korzystania w określonym okresie czasu ze środków trwałych, które są własnością leasingodawcy. W zmian za to, korzystający płaci raty leasingowe.

Przedmiotem leasingu mogą być dobra ruchome nowa, a także używane, takie jak: samochody, sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia, nieruchomości itp. Kto może więc skorzystać z tego sposobu finansowania inwestycji?

Powszechnie uważa się, że jest to najkorzystniejsza forma pozyskiwania środków trwałych przez małe przedsiębiorstwalub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dzieje się tak dlatego, że leasing, w przeciwieństwie do kredytu, nie wymaga od przedsiębiorcy wykazania dużej zdolności kredytowej.

Jednak leasing jest ofertą dla każdej firmy i to bardzo korzystną ofertą. Leasingodawca często, w ramach umowy leasingowej, oferuje dodatkowe usługi, takie jak koszty ubezpieczenia, konserwacji i serwis w cenie rat leasingowych. Jest to korzystne rozwiązanie także dla dużych, dobrze prosperujących przedsiębiorstw, które w takim przypadku nie muszą się martwić o np. ubezpieczenie służbowych samochodów wziętych w leasing.

Ta forma finansowania jest szczególnie polecana firmom, które posiadają wysokie przychodu podatkowe lub nie posiadają zdolności kredytowej lub do tego stopnia finansują się kredytem, że nie mają możliwości otrzymania kolejnej pożyczki w banku.