cudzoziemcy
Informacje

O czym należy pamiętać, decydując się na zatrudnienie cudzoziemców?

Działania związane z przyjęciem do przedsiębiorstwa obcokrajowców regulowane są przez konkretne przepisy. Wymagane jest bowiem zezwolenie na pracę oraz dokument, uprawniający daną osobę do legalnego pobytu na terenie RP. Warto wiedzieć, jakie czynności należy podjąć w celu uzyskania zaświadczeń.

Karta pobytu

Dokument stanowi formę weryfikacji cudzoziemca w Polsce przez określony okres.  Karta wydawana jest osobie, która uzyskała zezwolenie na zamieszkanie na terenie RP. Do jej posiadania zobowiązane są jednostki przebywające w Polsce przez okres przekraczający dziewięćdziesiąt dni. Karta pobytu wydawana jest przez urząd konkretnego województwa. Okres jej ważności zależy od prawnej podstawy jej wydania. W przypadku tymczasowego pobytu dokument wydawany jest na okres trzech lat. Rezydenci długoterminowi powinni ubiegać się o ponowne przyznanie dokumentu po upływie pięciu lat. Prawo stałego pobytu obliguje obcokrajowca do złożenia wniosku o przyznanie karty po dziesięciu latach. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej  https://www.tgc.eu/obsluga-cudzoziemcow.

Zezwolenie na pracę

Chcąc uniknąć kary finansowej narzucanej w przypadku  niedopełnienia wymaganych obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia obcokrajowca, należy złożyć pisemny wniosek do urzędu wojewódzkiego. Ekwiwalent dokumentu stanowi podanie w formie elektronicznej. Zezwolenie na pracę wydawane jest przedsiębiorcy, który uiścił odpowiednią opłatę. Zatrudnienie obcokrajowca na okres trzech miesięcy wymaga uregulowania zobowiązania w wysokości pięćdziesiąt złotych. W przypadku dłuższej pracy kwota ta jest dwukrotnie większa. Działania wojewody odpowiedzialnego za wydanie odpowiedniej decyzji również związane są z uregulowaniem opłaty szacowanej w granicach 25 – 50 złotych. Do każdego wniosku należy dołączyć test rynku pracy. Stanowi on opinię starosty na temat braku możliwości zatrudnienia osób, będących stałymi obywatelami RP. Stroną w postępowaniu zezwalającym na włączenie cudzoziemca do struktury przedsiębiorstwa jest właściciel firmy. Może on być jednak reprezentowany przez kancelarię adwokacką, której ofertę znaleźć można stronie tgc.eu.

Chcąc zatrudnić obcokrajowca w swojej jednostce, należy pamiętać o złożeniu odpowiednich wniosków. Zaniedbanie tych działań może bowiem powodować nałożenie kar finansowych. Warto więc skorzystać z usług firmy, specjalizującej się ponadto w sektorze prawa pracy – https://www.tgc.eu/prawo-pracy.