spółka
Finanse

Na jaką formę spółki warto się zdecydować, zakładając pierwszą firmę?

Chcąc zainicjować operacje biznesowe, należy wybrać odpowiedni typ działalności gospodarczej. Każda spółka ma bowiem określone aspekty prawne, wpływające na sposób jej funkcjonowania. Warto wiedzieć, które rozwiązanie stanowi najlepszą opcję dla podmiotów, pragnących rozpocząć działania w danym sektorze rynkowym.

Spółka osobowa

Działalność jednostki prawa handlowego opiera się na więzi pomiędzy wspólnikami. W sektorze spółek osobowych wyróżnia się odmianę jawną, produkt komandytowy, układ komandytowo-akcyjny oraz przedsiębiorstwo partnerskie. Każda firma posiada zdolność prawną, dzięki czemu w jej imieniu można nabywać nieruchomości oraz inne rzeczowe instrumenty. Spółka osobowa jest autonomicznym elementem obrotu gospodarczego. Posiada ona sądową i procesową zdolność. Nie stanowi ona jednak osobowości prawnej. Działalność spółki można rozpocząć po wpisaniu jednostki do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy powinni sporządzić odpowiednią umowę. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej założyciele zobowiązani są natomiast do podpisu odpowiedniego statutu. Treść przygotowanych deklaracji uzależniony jest od formy oraz rodzaju konkretnej jednostki.

Spółka kapitałowa

Firma tworzona jest przez samodzielne podmioty gospodarcze. Relacje pomiędzy jednostkami mają charakter kapitałowy. Spółka ma osobowość prawną oraz majątek odrębny od dóbr osobistych wspólników. Jednostka za swoje zobowiązania odpowiada zgromadzonym kapitałem. Prawa i obowiązki udziałowców regulowane są przez umowę określaną konstytucją. W sektorze jednostek kapitałowych wyróżnia się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz formy akcyjne. Pierwsze z nich stanowią najpopularniejszą w Polsce odmianą prowadzenia działalności gospodarczej.

Optymalne rozwiązanie

Porównując konkretne spółki, warto wziąć pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia. Jednostki kapitałowe stanowią optymalne rozwiązanie dla podmiotów, pragnących rozpocząć ekspansywną działalność gospodarczą. Spółkę może utworzyć osoba fizyczna. W przypadku jednostki akcyjnej wkład finansowy szacowany jest w granicach złotego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zabezpieczają ponadto przed egzekucją zadłużeń w formie osobistego majątku. Jednostki osobowe stanowią świetne rozwiązanie dla osób pragnących założyć firmę z partnerem. W przypadku tego typu form działalności gospodarczej wspólnicy nie muszą posiadać początkowego kapitału.

Wybór odpowiedniego typu działalności zależy od wielu czynników. Dokonując porównania spółek kapitałowych i osobowych, należy wziąć pod uwagę dostępne środki finansowe oraz planowane operacje biznesowe.