adwokat Poznań
Informacje

Na czym polega rola adwokata w postępowaniu przygotowawczym?

Adwokat to osoba, która jest uprawniona do reprezentowania interesów osoby podejrzanej i oskarżonej w procesie karnym. Ten zaś będzie rozpoczynał się od etapu postępowania karnego przygotowawczego i już w tym momencie pomoc adwokata będzie wskazana. W czasie trwania postępowania przygotowawczego adwokat będzie miał do wykonania określone zadania, które zostaną poniżej przedstawione. 

Ustanowiony adwokat – jakie czynności podejmuje 

Każda osoba oskarżona ma mieć umożliwiony bezpośrednio kontakt z obrońcą. Ten zaś może być ustanowiony przez podejrzanego osobiście, albo może być też obrońcą przyznanym z urzędu. Niezależnie od tego jak adwokat został ustanowiony na etapie przygotowawczym będzie miał do wykonania konkretne zadania. To on będzie odpowiadał za sprawdzenie tych czynności, które były wykonane na etapie zatrzymania. Chodzi o to czy zatrzymany był poinformowany o jego prawach, czy otrzymał informację o przyczynach zatrzymania, jak wyglądają dokumenty związane z zatrzymaniem (protokół z zatrzymania. 

Zatrzymanie – pomoc przy analizie sytuacji 

Kancelaria, która będzie odpowiadać za obronę powinna skontrolować wszystkie poczynania związane z zatrzymaniem i ustalić czy ewentualnie były jakiś uchybienia, jeśli tak złożyć na nie zażalenie. Uczestnictwo adwokata w postępowaniu przygotowawczym powinno mieć miejsce od samego jego początku. To bardzo istotne, ponieważ adwokat swoim doświadczeniem będzie mógł ewentualnie reagować na różnego rodzaju nieprawidłowości jeśli te się pojawią. Dodatkowo jest także osobą, która będzie wprowadzać spokój u pewność u klienta. Adwokat może być obecny w trakcie przesłuchania podejrzanego, ale co bardzo ważne może być także na przesłuchaniach świadków i biegłych, może zadawać pytanie. To bardzo istotne więc, by pojawiał się na etapie przygotowawczym, ponieważ wtedy zadawanie wielu pytań może być bardzo istotne. Na sali sądowej, po czasie, który minie może być na to za późno. 

Kontrola przebiegu przesłuchań 

Niezależnie czy to Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław przy czynnościach przygotowawczych pracują różne osoby i przesłuchania mogą mieć różny przebieg, dlatego bardzo istotne jest to, by adwokat w tym momencie czuwał nad ewentualnymi nieprawidłowościami i na nie reagował. Chodzi np o zadawanie pytań, które mogą sugerować odpowiedź. Czynności adwokata są tutaj bardzo istotne, ponieważ protokół nie będzie zawierał pytań, ale same zeznania i te mogą się okazać mylące, gdy pytania będą sugerowały odpowiedzi. Czuwanie nad tym procesem jest istotne, adwokat może reagować, gdy dojdzie do takiej sytuacji, może też wymagać protokołowania takich pytań. 

Dostęp do akt dla obrońcy 

W postępowaniu przygotowawczym obrońca tak samo jak podejrzany mają prawo wglądu do akt, dlatego rola adwokata, w analizie tych akt będzie miała bardzo istotne znaczenie dla późniejszego procesu. Adwokat na etapie przygotowawczym zajmuje się także kwestiami środków zapobiegawczych, może je negować, starać się o ich zmianę. Dlatego rola tutaj jest bardzo istotna, szczególnie gdy w grę wchodzi ten najbardziej uciążliwy środek a mianowicie tymczasowe aresztowanie. W tej sytuacji adwokat może wnioskować o to, by to aresztowanie nie było przedłużone po okresie, który w pierwszej wersji wskaże sąd. 

Widać więc, że rola postępowania przygotowawczego jest istotna i faktycznie ma ono potem wpływ na to jak będzie przebiegać cały proces. Dlatego warto mieć obrońcę na tym etapie, warto korzystać z jego pomocy. Adwokat na tym etapie wbrew pozorom ma wiele zadań do wykonania i dlatego też tak ważne jest to, by mieć ustanowionego dobrego obrońcę do swojej sprawy.