wypadek
Informacje

Kiedy warto starać się o odszkodowanie po wypadku?

Nie da się ukryć, że – jak głosi znane powiedzenie – wypadki chodzą po ludziach. Nie da się przewidzieć tego, co stanie się jutro czy za kilka dni. W przypadku pojazdów mechanicznych, każdy właściciel powinien posiadać ważną umowę OC z ubezpieczycielem. Dlaczego? Bo trzeba pamiętać, że wypadki samochodowe mają miejsce praktycznie codziennie. Na polskich drogach dochodzi do najbardziej niebezpiecznych wypadków na tle całej Europy.  Wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych powodują największe obrażenia ciała, a mogą nawet doprowadzić do straty osoby bliskiej. W razie wypadku pierwsze kroki kierujemy w stronę towarzystwa ubezpieczeniowego, które zobowiązane jest do wypłaty należnego nam odszkodowania. Jednak kiedy warto starać się o odszkodowanie po wypadku?

Komu przysługuje odszkodowanie po wypadku?

Odszkodowanie po wypadku bądź zadośćuczynienie stanowią świadczenia pieniężne, które wypłaca ubezpieczyciel z uwagi na szkodę materialną oraz niematerialną lub za uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wobec tego na pytanie: „Komu przysługuje odszkodowanie po wypadku?”, jasno można odpowiedzieć, że jest to świadczenie dedykowane osobom poszkodowanym w wypadku drogowym. Trzeba jednak pamiętać, że osoba poszkodowana nie może być sprawcą wypadku – żeby starać się o roszczenia od ubezpieczyciela. Dodatkowo w przypadku, kiedy wypadek samochodowy jest śmiertelny, wówczas o odszkodowanie lub zadośćuczynienie może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego. Z kolei jeśli w wypadku samochodowym została poszkodowana osoba małoletnia, wówczas w imieniu małoletniego o odszkodowanie wystąpić mogą w jego imieniu opiekunowie prawni lub rodzice małoletniego poszkodowanego.

O co można się ubiegać, będąc poszkodowanym w wypadku samochodowym?

Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym ma pełne prawo do tego, by ubiegać się o należne jej roszczenia, które przysługują jej z zawartego przez kierowcę pojazdu z ubezpieczycielem ubezpieczenia OC. W praktyce więc oznacza to, że poszkodowany w wypadku samochodowym, a także najbliższa rodzina zmarłego na skutek wypadku, może ubiegać się o:

  • odszkodowanie – za doznane w wypadku straty materialne
  • zadośćuczynienie za doznaną w wypadku krzywdę
  • zwrot poniesionych kosztów opieki
  • zwrot poniesionych kosztów rehabilitacji oraz rekonwalescencji po wypadku komunikacyjnym
  • zaliczkę, która ma być przeznaczona na poczet leczenia i rehabilitacji
  • rentę.

Kiedy warto się ubiegać o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

O odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym można ubiegać się wtedy, kiedy nie jesteśmy sprawcą danego zdarzenia. Jeśli jednak nie zrobimy tego od razu po wypadku, to warto wiedzieć, że o odszkodowanie można ubiegać się w okresie nawet do 3 lat od momentu wypadku. Niemniej jednak by taka możliwość zaistniała, musi zostać spełniony konkretny warunek. Mianowicie sprawa karna nie mogła zakończyć się wyrokiem skazującym dla sprawcy wypadku.

Kiedy warto ubiegać się o odszkodowanie po śmiertelnym wypadku komunikacyjnym?

Kolejną sytuacją, która może się zdarzyć, jest wypadek komunikacyjny, który został zakwalifikowany jako przestępstwo (np. wypadek śmiertelny, potrącenie pieszego przez jadącego z nadmierną prędkością nietrzeźwego kierowcę). Wówczas roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się po dwudziestu latach od dnia popełnienia przestępstwa niezależnie od tego w jakim terminie osoba poszkodowana w wyniku wypadku dowiedziała się o zaistnieniu szkody oraz o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia.

Od kogo można otrzymać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

W naszym kraju obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie polisy OC, czyli polisy od odpowiedzialności cywilnej. Wszelakie odszkodowania są wypłacane właśnie z niej. W momencie jednak kiedy sprawca wypadku nie miał wykupionej polisy OC lub także sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i nie można ustalić jego tożsamości, sprawa wygląda nieco inaczej. W takim momencie wypłatą należnego odszkodowania zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec tego poszkodowany czy najbliższa rodzina ofiary musi się zgłosić do niego wraz z odpowiednim wnioskiem i rozpocząć proces ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.