wypadek
Bezpieczeństwo

Jak się zachować w razie wypadku samochodowego?

Wypadek samochodowy to nie tylko zszargane nerwy, to także konsekwencje finansowe dla winowajcy. Jeśli w zdarzeniu drogowym zostaną uszkodzone wyłącznie osoby, mamy do czynienia z kolizją, jeśli natomiast dojdą do tego również ofiary w ludziach, jest to wypadek samochodowy. W zależności od okoliczności wypadku, warto wiedzieć jak się zachować, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników zdarzenia, a także znać swoje prawa, aby możliwie najsprawniej załatwić wszystkie formalności.

Miałeś wypadek? Co na początku?

Zanim pomyślisz o jakichkolwiek formalnościach, zadbaj o bezpieczeństwo na drodze bezpośrednio po zdarzeniu. Jako kierowca i uczestnik zdarzenia jesteś zobowiązany do możliwie szybkiego usunięcia samochodu z jezdni w celu zapewnienia jej przejezdności i bezpieczeństwa dla innym uczestników ruchu drogowego. Jeśli to możliwe, należy też usunąć z drogi części samochodu, takie jak elementy nadwozia, szkło, reflektory, a uszkodzony samochód najlepiej przestawić na pobocze lub jeśli pojazd można ponownie uruchomić można przestawić go na najbliższy parking lub stację benzynową. Pamiętaj, że świadome zablokowanie przejezdności jezdni jest niedozwolone i grozi mandatem, chyba że jest usunięcie pojazdu jest niemożliwe lub niebezpieczne z powodu jego uszkodzenia w wyniku zdarzenia.

Niestety, bardzo często zapominamy o przepisach i wzywamy policję w sytuacji, gdy nie ma takiej konieczności. Bezpodstawne wezwanie policji może skończyć się nawet mandatem lub ukaraniem osoby winnej zdarzeniu. Jeśli uda nam się dogadać z drugim uczestnikiem zdarzenia, wystarczy spisać właściwe oświadczenie, aby uruchomić procedurę odszkodowawczą. Zawsze warto mieć ze sobą przygotowany formularz oświadczenia na wypadek zdarzenia drogowego. Powinny się w nim znaleźć dane osobowe sprawcy zdarzenia, dane z prawa jazdy, nazwa firmy ubezpieczeniowej, numer polisy i okres trwania ubezpieczenia. Konieczne jest również opisanie okoliczności zdarzenia z dokładną datą, godziną i miejscem zdarzenia, a także podanie jego przyczyny. Jeśli nie zamieścimy którejkolwiek z powyższych informacji, może się zdarzyć że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłatę odszkodowania, ze względu na brak wszystkich danych sprawcy wypadku lub brak wystarczających dowodów potwierdzających jego winę.

O czym musisz pamiętać?

W przypadku braku możliwości porozumienia się z uczestnikiem wypadku, niezależnie od tego czy jest on jego sprawcą, konieczne będzie wezwanie policji, do obowiązku której należy ustalenie sprawcy wypadku i odpowiednie ukaranie go mandatem lub dodatkowo wniesieniem sprawy do sądu (zwykle przy powstaniu dużych szkód prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu itp).

Jeśli w konsekwencji wypadku ucierpieli poważnie jego uczestnicy lub jeśli ustalenie sprawcy jest trudne lub niemożliwe, należy pozostawić pojazdy w miejscu, w którym się zatrzymały w chwili wypadku i odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a także poinformować innych uczestników ruchu drogowego o utrudnieniu przejazdu przez ustawienie odpowiedniego znaku. Oczekując na przyjazd policji lub karetki, trzeba udzielić pierwszej pomocy osobom potrzebującym, w jeśli to możliwe – przenieść je w bezpieczne miejsce z dala od uszkodzonego pojazdu lub jego wraku. Warto też spisać zeznania ewentualnych świadków zdarzenia, ponieważ mogą one być kluczowe przy ustaleniu sprawcy lub w uniewinnieniu podejrzanego o spowodowanie wypadku.

Zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym? Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

Ubezpieczenie OC daje możliwość i podstawy właścicielowi uszkodzonego pojazdu do ubiegania się o odszkodowanie. Kwota odszkodowania jest zależna od rozmiaru szkody i od ewentualnej współodpowiedzialności poszkodowanego. Ubezpieczenie to dotyczy konkretnego samochodu, którego właściciel płacił ubezpieczenie, a zatem o przyznanie odszkodowania z tego tytułu może się ubiegać właściciel, a nie kierowca pojazdu nie będący jego właścicielem. Odszkodowanie jest zaś rekompensatą szkód, powstałych w wyniku zdarzenia i mających bezpośredni z nim związek.