ubezpieczenie OC
Informacje

Ubezpieczenie członków zarządu – co warto wiedzieć?

Zarządzanie spółką jest sporą odpowiedzialnością i nawet osoba doświadczona oraz posiadająca kluczową wiedzę, może podjąć decyzję, która nie będzie korzystna dla firmy. Z tego względu spółki chętnie kupują ubezpieczenie członków zarządu, które stanowi poduszkę finansową i zapewnia ochronę.

Czym jest taki typ ubezpieczenia?

Oc członków zarządu to dobrowolne ubezpieczenie, które skierowane jest nie tylko do członków zarządu, ale także innych osób, które pełną zarządcze funkcje w spółce. Ubezpieczenie to pokrywa koszty dla przedsiębiorstwa, które są spowodowane niewłaściwym wykonywaniem służbowych obowiązków, wynikających z działań albo zaniechań. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka dla członków swoich władz. Ubezpieczony zostaje nie tylko każdy z nich, ale także spółka.

Kogo ubezpieczenie może obejmować?

Swoją ochroną może obejmować np.:

  • Członków zarządu, komisji rewizyjnej i rady nadzorczej,
  • Prokurentów, założycieli, dyrektorów, jak również osób, zajmujących podobne stanowisko w firmie,
  • Małżonków oraz partnerów życiowych członków władz lub ich spadkobierców, jeżeli odpowiedzialni są za zobowiązania członka władz,
  • Likwidatorów spółki.

Kiedy obowiązuje ochrona?

Ubezpieczenie działa w następujących sytuacjach:

  • Nieodpowiednie prowadzenie bieżących spraw spółki,
  • Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość,
  • Brak kontroli nad działaniem spółki albo jej uchybienie,
  • Kupno niepotrzebnych linii telefonicznych lub kupno po cenach zawyżonych wszelkiego rodzaju mienia,
  • Kary oraz grzywny w ramach prowadzonych postępowań cywilnych i administracyjnych.

Od tych wszystkich sytuacji istnieją wyłączenia, które dokładnie określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jaki jest koszt tego rodzaju ubezpieczenia?

Wysokość składki ubezpieczenia d&o zależy od kilku kwestii. W szczególności ważny jest rozmiar spółki i ilość jej członków. Kolejna kwestia to rozmiar zarządu. Oc członków zarządu uzależnione jest również od tego, na jaki zakres pakietów klient się zdecyduje, a także jaką wybierze sumę gwarantowaną. Przykładowo, decydując się na ubezpieczenie członków zarządu, większość klientów decyduje się na gwarantowane świadczenie w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Takie ubezpieczenie można jednak wykupić na sumę gwarantowaną, która wynosi nawet kilka milionów złotych.

Ubezpieczenie członków zarządu wpływa na stabilizację finansową oraz poczucie bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o większe przedsiębiorstwo, szkody mogą być bardzo wysokie, dlatego warto zadbać o właściwą wysokość gwarantowanej sumy ubezpieczenia.