Przenośniki taśmowe
Informacje

Przenośniki taśmowe w polskich kopalniach

W polskich kopalniach bardzo popularną metodą transportu węgla jest wykorzystanie do tego celu przenośników taśmowych. Dzięki nim można transportować nie tylko urobek, ale też kamień i niektóre odpady będące produktem ubocznym procesu wydobywania węgla. 

Budowa i sposób wykorzystania przenośnika taśmowego

Budowa przenośnika taśmowego jest bardzo prosta. Układ ten składa się z dwóch bębnów napędowych, na których umieszczona jest taśma transportowa. Bębny te wprawiają ją w ruch, dzięki czemu może ona transportować węgiel, ale też wiele innych materiałów. Pomiędzy obydwoma bębnami znajdują się rolki, których zadaniem jest ustabilizowanie konstrukcji taśmy. Rolki umieszczone są na specjalnych wspornikach, dzięki którym jest ona w miarę sztywna. Przenośniki taśmowe usytuowane są zwykle na specjalnych pomostach, dzięki którym pracownicy mają dostęp zarówno do samych rolek, jak i do układu napędowego przenośnika. 

Konserwacja przenośnika taśmowego

Kopalniane przenośniki są dosyć łatwe w konserwacji, aczkolwiek jest to proces bardzo żmudny. Kontrola pracy przenośnika polega na sprawdzeniu wszystkich rolek, prowadnic, łożysk, a także na smarowaniu elementów trących. Bardzo ważne jest, aby w przenośniku wszystkie rolki obracały się zgodnie z ruchem taśmy. Źle zakonserwowane rolki mogą przestać się obracać, co doprowadzi do miejscowych tarć pomiędzy taśmą a konstrukcją rolki. Oznacza to, że w tym miejscu (i po odpowiednim obciążeniu) taśma może ulec przetarciu a nawet zerwaniu. Bądź co bądź, mowa tu o konstrukcji, której długość to często kilkaset metrów (jeśli nie więcej).

Przenośniki taśmowe w kopalniach

Konstrukcja przenośnika jest zaprojektowana w ten sposób, by zawsze istniała możliwość jego awaryjnego odłączenia od zasilania. W tym celu prowadzi się wzdłuż niego specjalne druty, które są bezpośrednio przymocowane do specjalnych styczników. Teoretycznie pociągnięcie linki automatycznie wyłącza taśmociąg, co ma istotne znaczenie np. w przypadku wciągnięcia odzieży pracownika przez wspomniany system rolek. Należy jednak pamiętać, że styczniki te są często narażone na oddziaływanie niegościnnych warunków środowiskowych, co w praktyce może doprowadzić do awarii istniejących zabezpieczeń. Mimo to, kopalniane przenośniki taśmowe posiadają szereg dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych, które chronią pracownika przed urazem. 

Podsumowując, przenośnik taśmowy to funkcjonalny, pomysłowy i skuteczny sposób transportu urobku w obrębie kopalni. Ciekawostką niech będzie fakt, że niektóre przenośniki mogą transportować materiał na odległość większą niż jeden kilometr.