samochód zastępczy
Bezpieczeństwo

Samochód zastępczy z OC – na jakich zasadach przysługuje?

Uszkodzenie samochodu wskutek kolizji lub wypadku to dla właściciela pojazdu spore utrudnienie. W takiej sytuacji może otrzymać on samochód zastępczy z OC sprawcy zdarzenia.

W Polsce komunikacyjne OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców. Polisa chroni jej właściciela przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu – podczas prowadzenia pojazdu, wsiadania lub wysiadania, załadunku lub rozładunku, zatrzymania, postoju bądź garażowania.

Samochód zastępczy z OC – kiedy przysługuje?

Auto zastępcze z OC można otrzymać w przypadku szkód częściowych i całkowitych. Poprzez szkodę częściową należy rozumieć uszkodzenia podlegające naprawie. O szkodzie całkowitej mówi się natomiast wtedy, gdy przywrócenie samochodu do stanu sprzed zdarzenia nie jest z pewnych względów możliwe lub jest utrudnione bądź wiąże się z koniecznością poniesienia bardzo wysokich wydatków.

Samochód zastępczy z OC – na jak długo?

Przy szkodach częściowych poszkodowany ma prawo do auta zastępczego na cały okres naprawy, włącznie z oczekiwaniem na kosztorys naprawy i przystąpienie do niej, a także z  oczekiwaniem na zamówione części. Wlicza się to w to również czas potrzebny kierowcy na odbiór samochodu. Co się zaś tyczy szkód całkowitych, auto zastępcze można uzyskać na okres od dnia, w którym pojazd uległ zniszczenia, aż do chwili, gdy poszkodowany będzie w stanie nabyć nowy pojazd. Specjaliści z firmy Auto Plaza przypominają, iż ubezpieczyciele proponują miejsca, gdzie można się zgłosić po samochody zastępcze. Warszawa jest miastem, gdzie takich punktów nie brakuje.

Samochód zastępczy z OC – ważne uwagi

Samochód zastępczy z OC przysługuje tylko poszkodowanemu. Rozwiązanie te dostępne jest dla osób prywatnych i przedsiębiorców. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie godzi się na wynajem pojazdu zastępczego na cały okres likwidacji szkody, właściciel ma prawo wynająć je na swój koszt i ubiegać się o zwrot pieniędzy na podstawie faktury – samochód nie może być jednak wyższej klasy niż własny pojazd.