Krótki przegląd najpopularniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych
Informacje

Krótki przegląd najpopularniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych

Jedynym ubezpieczeniem samochodowym objętym obowiązkiem w Polsce jest ubezpieczenie OC. Ustawa o tym mówiąca weszła w życie w 2003 roku. Pozostałe formy ochrony pojazdów są całkowicie dobrowolne i zależne od kierowcy. Nie oznacza to jednak, że nie są one warte uwagi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się trzem najpopularniejszym z nich: AC, NNW, Assistance.

Ubezpieczenie AC – najpopularniejsze ubezpieczenie dodatkowe

Zaraz po obowiązkowym OC, ubezpieczenie AC jest zdecydowanie drugą najpopularniejszą w Polsce. Jest to także najważniejsze ubezpieczenie dobrowolne. To za jego sprawą koszty związane z naprawą szkód powstałych w wyniku losowych, niefortunnych zdarzeń nie są pokrywane z portfela sprawcy zdarzenia. Ubezpieczenie AC w zależności od pakietu chroni przed przykrymi następstwami finansowymi takich zdarzeń jak kradzież samochodu lub jego wyposażenia, stłuczki i wypadki drogowe, działanie natury, a także akty wandalizmu czy pożary. To, o czym warto pamiętać, to przygotowując się do podpisania umowy ubezpieczeniowej należy dobrze określić wartość samochodu. To od niej bowiem w większej mierze zależy wysokość składek oraz potencjalnego odszkodowania.

Pakiet NNW – ochrona człowieka

O ile w przypadku ubezpieczeń OC, AC czy Assistance to samochód odgrywa pierwszoplanową rolę, o tyle pakiet NNW dotyczy samych uczestników ruchu drogowego. Pakiet NNW stanowi ochronę zarówno dla kierowców pojazdów, jak i ich pasażerów. Ubezpieczenie NNW obejmuje ochronę przed Następstwami Nieszczęśliwych Wypadków. Zakres jego działania obejmuje pomoc finansową w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, a nawet życiu osób podróżujących. Odszkodowania będące efektem posiadania polisy NNW nie wykluczają innych przyznanych form zadośćuczynienia finansowego. Środki wypłacane są niezależnie od tego, czy przyznane zostaną nam odszkodowania z ZUS-u lub innych instytucji. Dzięki NNW kierowca ma zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną, rehabilitację, refundację leków, a nawet pomoc finansową w okresie, w którym nie będzie zdolny do wykonywania pracy zarobkowej.

Pakiet Assistance – pomocna dłoń na drodze

Kierowcy nierzadko decydują się na wykupienie dodatkowego pakietu Assistance, którego zakres ochronny może okazać się niezwykle pomocny w kryzysowej sytuacji na drodze. Awarie zdarzają się zazwyczaj w najmniej oczekiwanych momentach. Wykupiony pakiet Assistance oszczędzi dodatkowego stresu i olbrzymich kosztów, które trzeba by było pokryć, np. na zamówienie lawety, dlatego warto zawczasu pomyśleć o wsparciu Assistance. Dzięki temu pakietowi można liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w trakcie awarii lub innych nieprzyjemnych zdarzeń na drodze.