auto w firmie do celów mieszanych
Samochód w firmie

Jak amortyzować auto używane do celów mieszanych

Jeśli przedsiębiorca używa samochodu osobowego wyłącznie do czynności związanych z działalnością gospodarczą, to w zasadzie sprawa jest jasna -m auto jest ujęte w ewidencji środków trwałych i odpisy amortyzacyjne są jak najbardziej uprawnione. Problem zaczyna się wtedy, kiedy przedsiębiorca zadeklaruje do odliczeń od podatku od towaru i usług używanie auta osobowego do tak zwanych celów mieszanych, czyli auto jest wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych. Po wprowadzeniu przez ustawodawcę zmian w ustawie od podatku i usług w obszarze odliczeń do samochodów osobowych (1 kwietnia 2014 roku) podatnicy nie wiedzą jak urzędy skarbowe będą traktować oświadczenia o użytkowaniu samochodu do celów mieszanych i czy odliczenie podatku VAT będzie możliwe ? Wydaje się, że istnieje sprzeczność pomiędzy przepisami o podatku dochodowym ( używanie auta przeznaczonego do działalności gospodarczej do celów prywatnych może spowodować wykreślenie kosztów uzyskania przychodów i niemożność skorzystania z odpisów amortyzacyjnych ) , a przepisami VAT-u ( przedsiębiorca może skorzystać z 50% odpisu VAT-u dla samochodu osobowego z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie do 3,5 tony , jeśli auto jest używane do celów mieszanych). Wychodząc naprzeciw pytaniom podatników i odpowiadając na interpelację poselską Ministerstwo Finansów podało generalną wykładnię postępowania w tych sprawach .

Ministerstwo Finansów przypomniało o generalnej zasadzie czym są koszty uzyskania przychodów i jakie przepisy to określają, a mianowicie w świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym ( ostatnia nowelizacja opublikowana w Dzienniku Ustaw w roku 2012 w pozycji 361) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania ( osiągnięcia) przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Identyczna zasada ma zastosowanie w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje, że do dokonywania odpisów amortyzacyjnych mają prawo również podatnicy wykorzystujący środki trwałe, a więc i samochód, poza działalnością gospodarczą. Odpisy amortyzacyjne nie dotyczą jedynie tych podatników, którzy w ogóle nie używają tego samochodu osobowego do prowadzenia działalności gospodarczej , tutaj znów kłania się zasada,że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się czynności dokonywane w celu uzyskiwania przychodów. Podatnik musi wykazać, że używa środka trwałego ( w tym wypadku auta) do czynności związanych z prowadzoną działalnością . Głównym celem wykorzystania musi być działalność gospodarcza, ale uboczne, prywatne korzystanie z samochodu osobowego, nie powinno powodować wyłączenia z odpisu amortyzacji.

Podobna sytuacja jest w zakresie podatku VAT . Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towaru i usług dotyczącą samochodów osobowych, pełne odliczenie tego podatku odnosi się do tych przypadków, kiedy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej . Wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej auta dokumentuje obowiązkowa ewidencja przebiegu pojazdu, trzeba też pamiętać o złożeniu do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego specjalnej informacji o tym samochodzie.