leasing
Leasing informacje

Co sprawdzają przy leasingu? Czy możliwy jest leasing bez BIK?

Leasing jest umową cywilnoprawną, w ramach której jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy. Prawo to udzielane jest na z góry ustalony czas, w zamian za opłatę, która ma charakter ratalny. Najczęściej w leasing brane są samochody, ale nie tylko. Przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej mogą być, ogólnie rzecz biorąc, obiekty konsumpcyjne, inwestycyjne oraz nieruchomości. Najczęściej z leasingu korzystają przedsiębiorcy, jest to dobry sposób na to, by szybko i stosunkowo niskim kosztem rozwinąć swój biznes.

Czy możliwy jest leasing bez BIK?

Na początku trzeba zaznaczyć, że leasing łączy w sobie elementy kredytu oraz dzierżawy. Firma, która udostępnia np. samochód w ramach leasingu, musi mieć pewność, czy osoba, która chce z tej możliwości skorzystać, będzie wypłacalna i da radę ponieść miesięczne koszty z tym związane. Wiele osób zastanawia się, czy w związku z tym firmy leasingowe sprawdzają konto w BIK potencjalnych klientów. Biuro Informacji Kredytowej potwierdza zainteresowanie firm leasingowych informacjami, które gromadzi, dlatego należy się spodziewać, że nasze dane kredytowe w takiej sytuacji również znajdą się pod lupą. Jest to oczywiście dość złożony temat, leasing bez BIK szerzej omawia artykuł na www.bez-bik.pl.

Co sprawdzają przy leasingu?

Nasza historia w BIK to nie jedyna rzecz, którą interesuje firmy leasingowe, z których usług chcemy skorzystać. Jeszcze do niedawna, aby wziąć leasing, konieczne było prowadzenie działalności gospodarczej, przynajmniej od trzech miesięcy. Aktualnie możliwe jest zawarcie umowy na leasing konsumencki, czyli przeznaczony dla klientów indywidualnych. Duże znaczenie miała także odpowiednia zdolność kredytowa, w tym przypadku określana także jako zdolność leasingowa. Firma leasingowa na podstawie zebranych danych przeprowadza ocenę ryzyka. Zasady przeprowadzenia tej oceny mogą się różnić w zależności od tego, jaki produkt jest przedmiotem leasingu.

Firmy oferujące leasing samochodów zwykle stosują uproszczone procedury, dzięki czemu klienci nie muszą przedstawiać dokumentów, które potwierdzają ich dobrą sytuację finansową. Inaczej jest w przypadku maszyn i urządzeń, które przedstawiają większą wartość.

Co warto wiedzieć przed skorzystaniem z leasingu?

W niektórych sytuacjach biorąc kredyt w banku, mamy możliwość negocjacji warunków i podobnie jest w przypadku leasingu. Zawsze warto próbować wpłynąć na to, aby zapisy znajdujące się w umowie jak najlepiej odpowiadały naszym możliwościom. Zanim zawrzemy umowę z firmą leasingową, koniecznie trzeba zapoznać się z proponowanymi przez nią warunkami wykupu przedmiotu umowy, wysokością rat, terminem ich spłaty, kwotą opłat dodatkowych oraz zasadami ubezpieczenia.

Przedsiębiorcy, którzy biorą samochód lub różnego rodzaju maszyny w leasing powinni zdawać sobie sprawę z tego, iż daje to możliwość obniżenia podatku. Nie należy się tez obawiać, że leasing wpłynie negatywnie na naszą zdolność kredytową.