konto maklerskie
Finanse

Konto maklerskie – czym jest i do czego służy?

Konto maklerskie nazywane również rachunkiem maklerskim to „must have” dla osób zainteresowanych inwestowaniem w papiery wartościowe. Czym ono dokładnie jest i w jaki sposób je założyć?

Konto maklerskie – co to takiego?

Konto maklerskie to rachunek inwestycyjny, który umożliwia inwestowanie w papiery wartościowe oraz obrót nimi. Jest to coś w rodzaju elektronicznego portfela, który służy do gromadzenia środków pieniężnych wykorzystywanych następnie do kupowania papierów wartościowych takich jak np. akcje czy obligacje. Na ten właśnie rachunek dokonywane są też wpłaty z tytułu sprzedaży tychże papierów. Daje on też właścicielowi wgląd w posiadane aktywa.

Konto maklerskie – gdzie założyć?

Konta maklerskie są prowadzone przez domy maklerskie. Domy mogą podlegać konkretnym bankom lub funkcjonować jako niebankowy Dom Maklerski – czyli taki, który nie jest związany z żadnym bankiem. Instytucje prowadzące tego typu działalność muszą posiadać odpowiednie uprawnienia – pełna ich lista jest zamieszczona na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Wybór rachunku maklerskiego jest podyktowany rozmaitymi przesłankami. Eksperci z Prosper Capital radzą, aby zwracać uwagę nie tylko na ceny usług maklerskich, ale też na funkcjonalność konta oraz dostęp do informacji, profesjonalnego doradztwa i aplikacji mobilnej. Ważną kwestią może się też okazać dostęp do rynków zagranicznych, dzięki którym poszerzają się możliwości w zakresie inwestowania. Chodzi o opłaty, kluczowe znaczenie mają: opłata za prowadzenie konta, prowizje od transakcji i dodatkowe opłaty. Oferta powinna odpowiadać indywidualnym wymogom pod kątem zawartości i ceny.

Konto maklerskie – kto może je założyć?

Narzędzie w postaci konta maklerskiego dedykowane jest zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Indywidualni inwestorzy muszą mieć ukończony 18. rok życia i nadany numer NIP oraz posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość. Niezbędne jest też uruchomienie osobistego konta w banku, które służy do wpłacania oraz wypłacania pieniędzy z rachunku maklerskiego.