leasing samochodowy
Leasing informacje

Jak działa leasing samochodu?

Coraz więcej osób decyduje się na zawiązanie umowy leasingu, nic dziwnego zważając na szereg korzyści, jakie niesie ona za sobą. Salony MINI oferują umowę leasingu, a atrakcyjna oferta czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną.

Czym jest leasing?

Umowa leasingu na samochód jest dwustronna, jej podmiotami jest korzystający z samochodu oraz wydający samochód. Przedmiotem tej umowy jest natomiast w tym przypadku samochód. Leasingobiorca, czyli w naszym przypadku korzystający z pojazdu, ma prawo do swobodnego użytkowania go przez określony w umowie czas. Z leasingu może skorzystać każdy – osoba prywatna bądź przedsiębiorąca, jeżeli tylko spełnia wszystkie umowne warunki. Samochód wraz z upływem umowy leasingu nie przechodzi na własność korzystającego, chyba że go wykupi. Jest to bardzo korzystne, ponieważ wysokość dopłaty wynosi jedynie kilka procent wartości samochodu.

MINI Clubman – sprawdź ten samochód i weź go w leasing

Mini Clubman jest to idealne auto do miasta, którym będziesz w stanie wcisnąć się w każdy zakamarek! Wiele osób jest oczarowanych oryginalnym i stylowym wyglądem samochodu, ponadto dostępny jest aż w 12 wariantach kolorystycznych.

Z reguły, aby wziąć samochód w leasing, należy wnieść tak zwany wkład własny, niemniej jednak jak zawsze i w tej sytuacji są wyjątki. Jeżeli prowadzisz swoją firmę przez okres co najmniej 6 miesięcy, możesz zawrzeć umowę bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Dokumenty, które musisz w tym przypadku dostarczyć podczas podpisywania umowy to:

  • Numer Identyfikacji Podatkowej,
  • numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli tak zwany REGON,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości.

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim i nie masz rozdzielności majątkowej, bądź przygotowany na to, że leasingodawca może wymagać od Ciebie również okazania dowodu osobistego współmałżonka.

Czas trwania umowy leasingu

Po pierwsze koniecznie warto nadmienić, że wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – operacyjny i finansowany. Czas trwania tej umowy jest zależny od wielu czynników, niemniej jednak w większości przypadków przyjmuje się zasadę, że okres trwania leasingu operacyjnego nie może trwać krócej niż 40% okresu amortyzacji pojazdu. W przypadku samochodu wynosi on dwa lata. Natomiast jeżeli chodzi o leasing finansowy umowa nie może trwać krócej niż sześć miesięcy.

Kwestie praktyczne leasingu

W przypadku serwisowania oraz przeglądów samochodu podczas trwania umowy leasingu, odpowiedzialny za nie jest leasingobiorca. Również i on jest odpowiedzialny za staranne dbanie o samochód oraz utrzymanie go w nienagannym stanie. Jeżeli jednak samochód zostanie całkowicie zniszczony bądź skradziony, umowa leasingu zostaje wygaszona.

Leasingodawca ma wówczas prawo żądać od konsumenta uiszczenia wszystkich rat, które zawarte zostały w umowie. Warto jednakże mieć na uwadze, ze powyższa kwota będzie pomniejszona o odszkodowanie z tytułu OC bądź ubezpieczenie z tytułu AC.

W przypadku wypadku samochodowego z użyciem przedmiotu umowy leasingu – firma ubezpieczeniowa orzeka o tym, kto zawinił podczas wypadku bądź kolizji. Kolejno firma ta wypłaca odszkodowanie z ubezpieczenia zawinionego na numer konta leasingodawcy lub leasingobiorcy.